Milieuvriendelijk bouwen

ONZE TOEWIJDING

Vanaf de oprichting heeft SMC2 ernaar gestreefd ervoor te zorgen dat alle activiteiten van de onderneming in overeenstemming zijn met een duurzame en sociaalverantwoordelijke benadering, door innovatieve accommodaties te creëren die passen bij hoge ecologische standaarden.

Een bedrijf moet werken aan het welzijn van de samenleving en het behoud van het milieu middels efficiënte economische activiteiten. Dit deugdzame geloof is de drijvende kracht voor onze teams en onze dagelijkse bezigheden om een simpele, functionele oplossingen voor onze klanten voor te stellen die in lijn zijn met de economische en ecologische uitdaging van de hedendaagse samenleving.

Onze creativiteit wordt ook gedreven door architectuur, attractiviteit, design en innovatie.

We onderhouden deze waardes door samenwerking en goede contacten met al onze partners: architecten, lokale gemeentes, organisaties, instituten, etc.

ECO-DESIGN

SMC2 ontwerpt gebouwen die voldoen aan een realistische en milieuvriendelijke benadering.

Door het gebruik van bepaalde bouwprincipes en materialen met een lage ecologische impact, beperkt SMC2 afval en overmatig verbruik met als doel de planeet te beschermen en het plezier van het sporten in het algemeen te verzekeren.

Energiebesparing vanaf de bouw tot aan het gebruik

SMC2 heeft de dichtheid van bouwmaterialen verminderd en daarmee de benodigde energie voor de productie ervan beperkt. De constructies worden ook ontworpen om de energiekosten tijdens gebruik te minimaliseren.

Ecologische materialen

De constructies van SMC2 zijn voornamelijk gemaakt van hout. Hout is het enige materiaal met een negatieve CO2 footprint en heeft geen invloed op het broeikaseffect. Sterker nog, het toepassen van hout in een gebouw benodigt 130 keer minder energie dan aluminium en 60 keer minder dan staal. SMC2 gebruikt alleen Europees hout uit duurzaam beheerde bossen. De andere gebruikte materialen zijn allemaal 100% recyclebaar; het membraan van textiel wordt verwerkt volgens een specifiek proces.

Levenscyclusanalyse (LCA)

 

De SMC2 sportaccommodaties worden onderworpen aan een LCA berekening (levenscyclusanalyse) om de milieu-impact op 12 doelgebieden te evalueren:

 

  • Broeikaseffect/li>
  • Ozonlaag

 

Onze LCA´s worden kritisch onderzocht door het Eco-Design Centrum in Saint-Etienne, als onderdeel van onze werkelijke en realistische aanpak.

Onze ontwerpkeuzes worden gemeten en zijn onderdeel van een ecologische oplossing met het oog op milieubescherming.

CARBON FOOTPRINT

De Carbon Footprint van SMC2 meet de algehele impact van de bedrijfsactiviteiten op de opwarming van de aarde. Dit initiatief heeft geleid tot het vaststellen van verschillende manieren om CO2 afval beduidend te beperken.

 

Bijvoorbeeld, sinds onze carbon footprint van 2012, zijn verschillende acties uitgevoerd zoals:

  • Een houtketel in onze nieuwe productielocatie in Mornant, welke het ons mogelijk maakt zonder gas, een belangrijke veroorzaker van CO2, te werken.
  • De installatie van systemen om verlichting aan te sturen (aanwezigheidssensoren, regulering van lichtintensiteit). Het verbruik van electriciteit is gelijk gebleven ondanks het vergrote bedrijfsoppervlak sinds de wijziging van productielocatie.
  • Optimalisatie van zakenreizen (bij voorkeur per trein in plaats van per vliegtuig).

De carbon footprint van 2013 toonde de positieve resultaten van de genomen maatregelen aan.

 

18 ton CO2 is bespaard op het gebied van energie en reizen in de laatste 12 maanden.
Deze besparingen vertegenwoordigen het equivalent van broeikasgassen die uitgestoten worden door een kleine dieselauto wanneer die drie keer de omtrek van de aarde aflegt.

logo région rhône-alpes
SMC2 ontvangt financiële ondersteuning van de regio Rhône-Alpes vanwege haar LCA´s.